top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 

Dane osobowe są bardzo cennymi zasobami, niekiedy uważanymi nawet za walutę w obrocie cyfrowym. Administrator dba o ochronę danych osobowych, które przetwarza. 

 

Polityka zawiera informacje o zasadach, zakresie, celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz przysługujących mu w związku z tym prawach. 

   

Administrator danych osobowych: 

Karolina Orzechowska prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FORMAT1X1 KAROLINA ORZECHOWSKA z siedzibą w ul. Kocurki 1b/33, 80-822 Gdańsk, NIP: 5832964691, REGON 366903661 

 

Kontakt z Administratorem: 

e-mail: kontakt@karolinaorzechowska.pl 

numer telefonu: 694209760 

 

Pojęcia stosowane w dalszej części dokumentu: 

 • Administrator – Karolina Orzechowska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FORMAT1X1 KAROLINA ORZECHOWSKA z siedzibą w ul. Kocurki 1b/33, 80-822 Gdańsk, NIP: 5832964691, REGON 366903661, e-mail: kontakt@karolinaorzechowska.pl, tel: 694209760 

 • Strona internetowa, Strona – strona internetowa w domenie karolinaorzechowska.pl  

 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 • Użytkownik – osoba, której dane są przetwarzane na zasadach opisanych w tej Polityce  

 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności i plików Cookies 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Administrator danych osobowych zapewnia transparentność przetwarzania danych osobowych. Informuje o przetwarzaniu danych osobowych, zakresie, celu i podstawie prawnej ich zbierania.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależne od decyzji Użytkownika, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do skorzystania z określonych usług i/lub funkcjonalności. 

 

Administrator dba o to, aby dane osobowe Użytkownika były zbierane wyłącznie w zakresie niezbędnym do celu przetwarzania.  

 

Administrator wdraża i zapewnia środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń, ryzyka oraz kategorii danych i uniemożlwiające dostęp, pozyskiwanie i modyfikowanie danych osobowych przez osoby nieupoważnione, a także przed ich utratą czy uszkodzeniem. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO. 

 

Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych z uwagi na brak takiego obowiązku. 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących funkcjonowania strony internetowej oraz zamieszczanych treści możesz skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na elektroniczny adres e-mail: [.] 

2. ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wszelkie dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały pozyskane, chyba że wyrażono odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach. 

 

Poniżej znajdują się informacje jakie dane osobowe są przetwarzane, cel ich przetwarzania, a także podstawa prawną w ramach której się to odbywa. 

 

 • ODWIEDZANIE STRONY INTERNETOWEJ, KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE 

 

Jakie dane są przetwarzane?   

 • adres IP 

 • informacje zawarte w plikach Cookies lub innych podobnych technologiach 

 • anonimowe dane przeglądarki internetowej i urządzenia 

 • anonimowe dane dotyczące ruchu na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach 

 • anonimowe dane dotyczące konwersji  

 • anonimowe przybliżone dane geolokalizacyjne 

 • anonimowe dane dotyczące zachowania użytkownika na Stronie 

 

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania:

Dane przetwarzane są w celu: 

 • zapewnienia funkcjonalności Strony, optymalizacji jej działania oraz marketingowym, analitycznym i statystycznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest utrzymanie strony internetowej i marketing bezpośredni do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu podmiotu, którego dane dotyczą lub osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności 

 

 

Podczas odwiedzania Strony internetowej, Administrator gromadzi anonimowe dane analityczne i statystyczne dotyczące wyświetleń strony, przeglądanych podstron, źródeł przejścia na Stronę czy urządzeń użytkowników. W tym celu używa się narzędzi takich jak Google Analytics. W związku z tym dochodzi do przetwarzania danych osobowych wskazanych poniżej w tabeli (choć trudno byłoby nazwać je danymi, gdyż nie pozwalają na identyfikację użytkownika – jednak zgodnie z wymogami prawnymi, są one traktowane jako dane osobowe). Jeśli Użytkownik nie chce przekazywać takich informacji, ma możliwość przeglądania Strony w trybie anonimowym lub zablokowania działania technologii śledzących za pomocą dedykowanych wtyczek. 

 

Strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies. Przy pierwszym wejściu na Stronę Użytkownik otrzymuje możliwość modyfikacji ustawień dotyczących plików cookies. Istnieje także możliwość późniejszej zmiany tych ustawień, o czym można przeczytać więcej poniżej. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach (jak funkcjonalne pliki cookies) jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Strony. 

 

PLIKI COOKIES 

 

Cookies (pol. Ciasteczka) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu elektronicznym, z którego Użytkownik korzysta podczas odwiedzania tej strony. Pliki te zawierają informacje o stronie internetowej, z której pochodzą, czasie istnienia plików oraz unikalnym numerze służącym do identyfikacji przeglądarki. 

 

Wchodząc po raz pierwszy na Stronę internetową, Użytkownik ma możliwość dostosowania zgód na pliki Cookies. Istnieje także możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Warto jednak pamiętać, że ograniczenie lub wyłączenie plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność tej strony. 

 

Cookies własne to pliki należące do odwiedzanej strony internetowej, które Administrator może odczytywać. Administrator korzysta również z usług podmiotów trzecich (wskazanych w treści tego dokumentu), które mogą odczytywać niektóre pliki Cookies dla własnych celów, takich jak optymalizacja działania strony, personalizacja treści czy dostosowywanie reklam. 

 

Na stronie dostępne są pliki Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Sesyjne pliki przechowywane są na urządzeniu do momentu zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki są przechowywane przez określony czas wskazany w parametrze zawartym w pliku Cookie. 

 

Strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies w celach zapewnienia optymalizacji i prawidłowego działania funkcji tej strony, obsługi sesji osoby odwiedzającej stronę, promocyjnych oraz statystycznych. Administrator korzysta także z technologii śledzącej Google Analytics dla celów monitorowania ruchu odwiedzających stronę, o czym wspominano już wcześniej. 

 

Można również ręcznie usunąć wszystkie lub wybrane pliki Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości zarządzania plikami Cookie są dostępne na stronach najpopularniejszych przeglądarek internetowych wskazanych poniżej: 

 

 

 

GOOGLE ANALYTICS 

 

Administrator korzysta z usług Google Analytics świadczonych przez firmę Google LLC, z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w celach analitycznych i statystycznych. Działanie Google Analytics polega na analizie usług i działań internetowych w celach marketingowych. Informacje zbierane przez Google Analytics obejmują sposób poruszania się Użytkownika po stronie, używaną przeglądarkę, system operacyjny, czas spędzony na stronie, odwiedzane podstrony oraz ewentualne nieprawidłowości podczas korzystania ze strony. Zebrane dane nie pozwalają jednak na identyfikację konkretnych podmiotów. Więcej szczegółów na temat tej usługi można znaleźć tutaj: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision 

 

Dane osobowe zbierane w celach analitycznych i statystycznych są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania Strony internetowej oraz poruszania się po niej. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Polityka dotycząca plików cookies Google Analytics dostępna jest tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies 

 

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, które mogą być przekazywane i przechowywane na serwerach Google w USA. Google zapewnia jednak, że stosuje mechanizmy ochrony danych i zabezpieczeń zgodne z europejskimi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania danych z witryn i aplikacji korzystających z usług Google opisane są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

LOGI SERWERA 

 

Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się także z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Strona. Są to tzw. logi serwera – pliki rejestrujące różne działania i zdarzenia zachodzące na serwerze.  

 

Anonimowe dane przechowywane w logach mogą obejmować datę i godzinę zdarzenia, adres IP, identyfikatory sesji, szczegóły żądań HTTP, rodzaj zdarzenia, informacje diagnostyczne, informacje o przeglądarce internetowej czy systemie operacyjnym. 

 

Dzięki nim można monitorować, diagnozować problemy oraz analizować działanie serwera.  

PROFILOWANIE 

 

Administrator nie podejmuje decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych ani profilowaniu. Personalizowane reklamy, oparte na zachowaniu użytkowników (reklama behawioralna), mogą być kierowane do Użytkowników na podstawie ich wcześniejszych aktywności na stronie, wykorzystując pliki cookies, o których wspomniano wcześniej. Chociaż korzysta się z technologii śledzących, informacje gromadzone w ramach reklamy behawioralnej są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi Użytkowników. 

 

 • KONTAKTOWANIE SIĘ Z ADMINISTRATOREM PRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ 

 

Jakie dane są przetwarzane? 

 • adres e-mail 

 • imię i nazwisko  

 • dane wskazane w treści wiadomości 

 • adres IP 

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania 

Dane przetwarzane są w celu: 

 • umożliwienia kontaktu z Administratorem oraz zapewnienia ciągłości komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie możliwości kontaktu i komunikacji 

 • archiwizacji danych w celu możliwości wykazania faktów w przyszłości  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona lub kierowanie potencjalnych roszczeń do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat + 1 rok w zależności od tego, czy dane dotyczą przedsiębiorcy czy osoby fizyczne 

 

Jeśli kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz dane osobowe takie jak adres e-mail, imię i nazwisko (jeśli znajdują się w podpisie lub samym adresie), opcjonalnie adres IP oraz wszelkie inne dane zawarte w treści wiadomości. Te informacje są przekazywane w celu nawiązania kontaktu oraz umożliwienia komunikacji między Użytkownikiem a Administratorem. Dostawcą usługi poczty elektronicznej jest: 

Google LLC, z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

 

 

 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE ADMINISTRATORA 

 

Korzystając z mediów społecznościowych, Administrator automatycznie pozyskuje dane osobowe dostępne w publicznym profilu podmiotu, który nawiązuje interakcję np. poprzez polubienie profilu Administratora, zostawienie komentarza czy wysłanie wiadomości prywatnej. Te dane mogą zawierać informacje dostępne publicznie w profilu, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcia profilowe, informacje zawarte w biogramie, czy treści udostępnione publicznie. Udostępnienie tych informacji jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do prowadzenia interakcji z Administratorem poprzez media społecznościowe. Administrator przetwarza również dane podane przez Użytkownika w treści wiadomości prywatnych. 

 

Jakie dane są przetwarzane? 

 • imię i nazwisko 

 • dane dostępne na publicznym profilu Użytkownika  

 • dane zawarte w treści wiadomości, w treści komentarza lub postu 

 • dane dotyczące aktywności użytkownika na profilu Administratora 

 

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania 

Dane przetwarzane są w celu: 

 • umożliwienia kontaktu z Administratorem oraz zapewnienia ciągłości komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie możliwości kontaktu i komunikacji do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu podmiotu, którego dane dotyczą lub osiągnięcia celu przetwarzania 

 • analitycznym i statystycznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing bezpośredni do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu podmiotu, którego dane dotyczą lub osiągnięcia celu przetwarzania 

 • archiwizacji danych w celu możliwości wykazania faktów w przyszłości  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona lub kierowanie potencjalnych roszczeń do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat + 1 rok w zależności od tego, czy dane dotyczą przedsiębiorcy czy osoby fizycznej 

 

W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się lub wchodzi w interakcję z Administratorem za pośrednictwem mediów społecznościowych, podmiot administrujący serwisem społecznościowym jest odrębnym administratorem danych osobowych i przetwarza dane w oparciu o polityki prywatności konkretnych mediów społecznościowych, przez określony w nich czas. 

 

W tym przypadku dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez te podmioty także poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego do krajów jak  USA i Kanada. 

 

Poniżej znajdują się linki do profilów Administratora prowadzonych w ramach danej platformie wraz z linkami do polityki prywatności dla każdego z mediów społecznościowych, z których Administrator korzysta: 

 

 • Facebook - Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland 

Link do profilu: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550990680790 

Klauzula informacyjna dla podmiotów odwiedzających FanPage na Facebooku: link 

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

 • Instagram - Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland 

Link do profilu: https://www.instagram.com/karolinaorzechowska_pro/ 

Polityka prywatności: https://help.instagram.com/515230437301944 

 

 • LinkedIn – Linkedin Corp. 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, 94085, United States 

Link do profilu: https://www.linkedin.com/in/karolinaorzechowska 

Polityka prywatności: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 • MARKETING WŁASNY 

 

Administrator prowadzi własne działania marketingowe. Dane te przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest możliwość pozyskiwania klientów oraz usprawnienie, automatyzacja działań marketingowych. W sytuacjach, w których Administrator korzysta ze wsparcia podmiotów trzecich, odbywa się to na podstawie i w granicach prawa, w uzasadnionych przypadkach na zasadzie współadministrowania, udostepnienia lub powierzenia danych osobowych. 

 

Jakie dane są przetwarzane? 

 • dane przetwarzane w punkcie „MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE” niniejszej Polityki 

 • dane przetwarzane w punkcie „ODWIEDZANIE STRONY INTERNETOWEJ, KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄC” niniejszej Polityki 

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania 

Dane przetwarzane są w celu: 

 • automatyzacji komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody Użytkownika do czasu wycofania zgody, do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu podmiotu, którego dane dotyczą lub osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu upływu okresu przechowywania określonego przepisami prawa 

 • prowadzenia działań marketingowych jak publikowanie treści na mediach społecznościowych, nawiązywanie bezpośredniej rozmowy, kierowanie reklam na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, 

 • dążenia do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

 • analitycznym i statystycznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing bezpośredni do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu podmiotu, którego dane dotyczą lub osiągnięcia celu przetwarzania 

 • archiwizacji dokumentacji na potrzeby wykazania jej treści w przyszłości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość obrony lub występowania z potencjalnymi roszczeniami do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat + 1 rok w zależności od tego, czy dane dotyczą przedsiębiorcy czy osoby fizycznej 

 

 

MANYCHAT 

 

ManyChat to narzędzie, które umożliwia automatyzację komunikacji. Dzięki niemu można tworzyć automatyczne wiadomości wysyłane do Użytkowników, prowadzenie kampanii marketingowych oraz prowadzenie interakcji z Użytkownikami. Administrator wykorzystuje to narzędzie do marketingu bezpośredniego w ramach platformy Instagram.  

 

Administrator może wysyłać automatyczne wiadomości tylko na podstawie zgody Użytkownika art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażonej przy wysłaniu pierwszej wiadomości przy wykorzystaniu Manychat. W przypadku braku wyrażenia zgody na automatyczne wysyłanie tych wiadomości, dalsze wiadomości nie będą wysyłane. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w każdej chwili. 

 

Dane Użytkownika, które może przetwarzać ManyChat to m.in.: 

 • adres IP,  

 • adres e-mail,  

 • imię i nazwisko,  

 • dane dostępne w publicznych profilach prowadzonych w ramach platform społecznościowych,  

 • dane dotyczące zachowań Użytkownika, 

 • informacje zawarte w plikach Cookies i innych podobnych technologiach, 

 • geolokalizacja, 

 

Administrator powierza ManyChat-owi przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy. ManyChat w niektórych przypadkach może jednak także występować w roli Administatora. 

Umowa zawarta przez Administratora z ManyChat: https://manychat.com/legal/tos 

Umowa powierzenia przetwarzania danych (zasady przetwarzania danych), którą Administrator zawarł z Manychat: https://manychat.com/legal/dpa 

Polityka prywatności Manychat: https://manychat.com/legal/privacy    

Lista podmiotów (podpowierzających), którym ManyChat udostępnia dane osobowe: https://manychat.com/legal/service-providers 

 

Dane mogą być przekazywane poza strefę EOG, a ManyChat zapewnia poziom ochrony danych osobowych  zgodny z RODO. 

 

 

 • NEWSLETTER  

 
Jeżeli Użytkownik chce otrzymywać od Administratora treści w ramach newslettera, dotyczy go ten punkt. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z newslettera. Z regulaminem newslettera można zapoznać się tutaj

 

Jakie dane są przetwarzane? 

 • imię i nazwisko 

 • adres e-mail 

 • data przystąpienia do subskrypcji  

 • informacje o wysyłce newsletterów. 

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania 

Dane przetwarzane są w celu:  

 • realizacji usługi newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas realizacji usługi lub do czasu rezygnacji użytkownika z newslettera, skutecznego wniesienia sprzeciwu podmiotu, którego dane dotyczą  

 • marketingu produktów własnych lub usług, dostarczaniu treści edukacyjnych oraz informacji o promocjach, nowych produktach i usługach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) -  prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim  

 • archiwizacji danych w celu możliwości wykazania faktów w przyszłości  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona lub kierowanie potencjalnych roszczeń do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat + 1 rok w zależności od tego, czy dane dotyczą przedsiębiorcy czy osoby fizycznej  

 

 

Dostawcą usługi newslettera są:

Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland.

MailerLite Limited, spółkę zarejestrowaną w Irlandii pod adresem 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot znajdują się pod następującymi linkami: 

 

Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EOG). 

 

W każdej chwili można wycofać swoją zgodę wypisując się z newslettera, jednak dane, które przekazano Administratorowi przed jej wycofaniem mogą być nadal przetwarzane na zasadach opisanych w tym dokumencie.  

 

 

 • ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY 

 

Składając zamówienie w Sklepie i kupując produkty lub usługi zawierasz z Administratorem umowę sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia i skutecznego zawarcia umowy. 

 

Jakie dane są przetwarzane? 

Cel i podstawa prawna przetwarzania 

 • adres e-mail 

 • imię i nazwisko 

 • adres zamieszkania 

 • adres dostawy 

 • adres rozliczeniowy 

 • numer telefonu 

 • NIP 

 

Dane przetwarzane są w celu:  

 • złożenia zamówienia, zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy 

 • zrealizowania płatności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas niezbędny do realizacji płatności 

 • wykorzystania (w tym wystawienia faktury lub innego dokumentu rozliczeniowego) i przechowywania faktury dla celów rachunkowości, księgowości i celów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu terminu obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej, wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług i innych właściwych aktów prawnych, 

 • możliwości wykazania treści zawartej umowy i towarzyszących okoliczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona lub kierowanie potencjalnych roszczeń do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat + 1 rok w zależności od tego, czy dane dotyczą przedsiębiorcy czy osoby fizycznej 

 • możliwości wykazania treści zawartej umowy w przyszłości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing bezpośredni do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu podmiotu, którego dane dotyczą lub osiągnięcia celu przetwarzania 

 

 

Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EOG). 

Administrator korzysta z systemu płatności zapewnianego przez podmiot [.] 

 

 • PROCES REKLAMACJI  I/LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku realizacji uprawnienia do reklamacji lub odstąpienia od umowy.  

 

Jakie dane są przetwarzane? 

 • adres e-mail 

 • imię i nazwisko 

 • adres zamieszkania 

 • adres rozliczeniowy 

 • numer telefonu 

 • NIP 

 • dane dotyczące rachunku bankowego 

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania 

Dane są przetwarzane: 

 • w celu realizacji procesu reklamacja lub uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu zakończenia procedury reklamacji lub odstąpienia od umowy, 

 • archiwizacja  dokumentacji z procesem reklamacji lub odstąpienia od umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ROD - prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim możliwość wykazania jej treści w przyszłości, dane przetwarzane są do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, wynoszącego 3 lub 6 lat + 1 rok w zależności od tego, czy dane dotyczą przedsiębiorcy czy osoby fizycznej. 

 

 • PROWADZENIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY SPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z RODO 

 

Administrator jest prawnie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji RODO. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EOG). 

 

Jakie dane są przetwarzane? 

Wszystkie dane wskazane w pkt. II Polityki z wyłączeniem danych anonimowych 

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania 

Dane przetwarzane są: 

 • w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) do czasu wygaśnięcia obowiązku prowadzenia dokumentacji, wynikającego z RODO, 

 • w celu wykazania treści dokumentacji w przyszłości do czasu zakończenia przetwarzania konkretnego rodzaju danych osobowych wskazanego w Polityce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości obrony przed potencjalnymi roszczeniami. 

 

 • KSIĘGOWOŚĆ I RACHUNKOWOŚĆ  

 

Administrator korzysta z usług podmiotu świadczącego usługi księgowe i rachunkowe oraz zawarł z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Jakie dane są przetwarzane? 

 • adres e-mail 

 • imię i nazwisko 

 • adres zamieszkania 

 • adres rozliczeniowy 

 • numer telefonu 

 • NIP 

 • dane dotyczące rachunku bankowego  

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania 

Dane przetwarzane są w celu: 

 • realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów z zakresu księgowości i rachunkowości oraz przepisów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) do czasu upływu terminu obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej, wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług i innych właściwych aktów prawnych, 

 • archiwizacji dokumentacji na potrzeby wykazania jej treści w przyszłości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość obrony lub występowania z potencjalnymi roszczeniami do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat + 1 rok w zależności od tego, czy dane dotyczą przedsiębiorcy czy osoby fizycznej. 

 

 

 • CELE ARCHIWALNE I DOWODOWE, KIEROWANIE LUB OBRONA PRZED EWENTUALNYMI ROSZCZENIAMI 

 

Jakie dane są przetwarzane? 

Wszystkie dane osobowe wskazane w pkt. II Polityki, gdzie wskazano, że mogą: 

 • podlegać archiwizacji  

 • być przetwarzane w związku z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami,  

 • być przetwarzane w celu wykazania określonych zdarzeń w przyszłości 

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania 

Dane przetwarzane są w celu: 

 • realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów z zakresu księgowości i rachunkowości oraz przepisów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu terminu obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej, wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług i innych właściwych aktów prawnych, 

 • archiwizacji dokumentacji celem wykazania jej treści w przyszłości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość obrony lub występowania z potencjalnymi roszczeniami do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat + 1 rok w zależności od tego, czy dane dotyczą przedsiębiorcy czy osoby fizycznej 

 

 

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Okresy przetwarzania danych osobowych są określone indywidualnie dla każdego z wyżej wymienionych celów przetwarzania. 

 

Po zakończeniu okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@karolinaorzechowska.pl 

 

4. PRAWA UŻYTKOWNIKA 

 

Zgodnie z RODO przysługuje osobie, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień przysługujących między wobec przetwarzania danych przez Administratora. Poniższe uprawnienia, ze względu na przepisy, nie przysługują jednak bezwzględnie w każdej sytuacji. W celu skorzystania z poniższych uprawień można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@karolinaorzechowska.pl 

 • Prawo dostępu do danych

  • Użytkownik ma prawo zażądać udzielenia informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane. Ma również prawo uzyskania dostępu do tych danych. ​

  • Podstawa prawna: art. 15 RODO

 • Prawo do otrzymania kopii danych 

  • Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe przetwarzane przez Administratora.  ​

  • Podstawa prawna: art. 15 ust. 3 RODO 

 • Prawo do sprostowania danych 

  • Użytkownik może żądać sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.​

  • Podstawa prawna: art. 16 RODO 

 • Prawo do usunięcia danych

  • Użytkownik może żądać usunięcia danych osobowych, jeżeli nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania. ​

  • Podstawa prawna: art. 17 RODO 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania 

  • Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych m.in. kiedy kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem czy w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. ​

  • Podstawa prawna: art. 18 RODO

 • Prawo do przenoszenia danych 

  • Użytkownik ma prawo żądania przesłania swoich danych innemu administratorowi (pod pewnymi warunkami). ​

  • Podstawa prawna: art. 20 RODO

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

  • Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych​

  • Podstawa prawna: art. 21 RODO 

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

  • W każdym momencie i bez podania przyczyny Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal jednak pozostanie zgodne z prawem.  ​

  • Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 • Prawo do złożenia skargi 

  • Jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodne z obowiązującymi przepisami, przysługuje mu skarga do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:  

  • Podstawa prawna: art. 77 RODO

5. DOSTĘP OSÓB TRZECICH 

 

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają dostęp podmioty, z których usług korzystam w celach dotyczących wykonywania działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się zgodnie z przepisami prawa, tam gdzie jest to wymagane - na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te gwarantują odpowiedni w świetle obowiązujących przepisów poziom ochrony danych osobowych. 

 

Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawicielom zawodów prawniczych związanych tajemnicą zawodową w przypadku konieczności skorzystania z ich usług. 

 

Prowadzenie biznesu jest dynamiczne, dane mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie obsługi prawnej, wsparcia technicznego oraz merytorycznego przy prowadzeniu działalności.   

 

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym: 

 

 • Dostawca usługi newslettera: Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland. 

 • Podmiot zapewniający system do wystawiania faktur: mBanku S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa 

 • Usługi księgowe: LD-FINANCE" LILA DURAY, GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 21/2, 81-831 SOPOT, NIP: 585-121-60-33 

 

Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: 

 

Wykaz podmiotów przetwarzających dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wskazany jest poniżej. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w stosunku do wymagań stawianych przez RODO. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 RODO). 

 

 • Korzystanie z Google Analytics, Google Worksheet  

Podmiot:  Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

Zasady przetwarzania opisane szczegółowo w treści Polityki. 

 • Facebook, Instagram  

Meta - Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland  

Zasady przetwarzania opisane szczegółowo w treści Polityki 

 • Narzędzie do automatyzacji Zapier 

Zapier, Inc., 548 Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, USA.  

Dane przetwarzane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: https://zapier.com/legal/data-processing-addendum 

Dane mogą być przekazywane do USA. 

 • MANYCHAT 

Manychat MANYCHAT, INC., 535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA 

 • WIX 

Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland. 

 

6. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI  

 

Administrator ma prawo zmienić lub uzupełnić tę politykę w przypadku wystąpienia takiej potrzeby np. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, względów organizacyjnych lub technicznych. Data ostatniej aktualizacji polityki znajduje się na początku tego dokumentu. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Materiały umieszone na tej stronie internetowej, w tym Polityka, są objęte prawami autorskimi i podlegają ochronie prawnej, w szczególności uregulowanej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

bottom of page